מדיניות הייבוא בישראל

מדיניות היבוא החדשה, שנקבעה בהחלטת הממשלה 2318 באמצעות הממונה על חוקיות היבוא במשרד, מיושמת על ידי משרד הכלכלה.

יניב בנדר, מנכ"ל חברת מגה סל ומומחה בתחום הסלולר והייבוא, טוען כי "בהשוואה למדיניות ה-OECD, החשיפה של המשק הישראלי ליבוא היא ברמה נמוכה (על פי הפורום הכלכלי העולמי, ישראל נמצאת במקום ה-106 מתוך 140 כלכלות במדד החשיפה ליבוא נכון לשנת 2014)".

בהשוואת היקף היבוא מתוך סל הצריכה, היבוא מהווה כעשרה אחוז בסל הצריכה של משקי הבית בישראל לעומת 19 אחוז – הממוצע ב-OECD. בנוגע להיקף היבוא ביחס לכלכלה, בעוד שבישראל הוא עומד על 20 אחוז, ב-OECD הוא עומד על 27 אחוז.

"במשרד הכלכלה החלו ליישם מדיניות זו מתוך הבנה שסחר חופשי מגביר תחרות ומייעל את הקצאת המקורות במשק", מציין יניב בנדר. לכן, מטרת המדיניות היא הקלה משמעותית בתהליכי היבוא והפחתת עלויות היבוא בפרט, ויוקר המחייה ככלל".

ההבדל בין ייבוא אישי לייבוא מסחרי

יש כמה דברים עיקריים שכל מייבא חייב לדעת. אחד מאותם דברים שחובה לדעת, הוא ההבדל העיקרי בין ייבוא אישי לייבוא מסחרי.

להמשך קריאהההבדל בין ייבוא אישי לייבוא מסחרי